23.08.2017 Интервюта втори кръг

Интервютата по ЛИТЕРАТУРА ще започнат на 28.08.2017 и ще се провеждат до средата на октомври. 
 
Интервютата по МАТЕМАТИКА ще се провеждат между 06.09.2017 и 17.09.2017 г. 
 
Интервютата по ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА ще се провеждат между 31.08.2017 г. и 13.09.2017 г.