07.09.2017 ИНФОРМАТИКА и ИТ

На 17. и 22. септември са планирани интервюта на живо за СИУ в област "Информатика и ИТ".
Интервютата по телефона с кандидати за основна стипендия ще се провеждат първата седмица на октомври.