14.09.2017 ЕЗИКОЗНАНИЕ

Интервютата в област "езикознание" ще се провеждат последната седмица на септември и първата седмица на октомври, датите са 24.9., 5.10. и 6.10.