25.09.2017 ФИЛОСОФИЯ

Интервютата в предметна област "философия" започват на 30 септември и ще се провеждат до средата на октомври.