10.10.2017 ФОТОГРАФИЯ

Интервютата в предметна област "фотография" ще се проведат между 16. и 20. октомври в офиса на Фондация "Комунитас" - ул. "Неофит Рилски" № 61, гр. София.