01.09.2017 ТЕАТЪР

На 1.9.2017 г. ще се провеждат интервюта с участниците в област ТЕАТЪР в гр. Пловдив в Експозиция "Енчо Пиронков" на ГХГ Пловдив на ул. "Васил Кънчев" № 1 . На 2 и 3 септември ще се проведат интервюта в гр. Варна с участници Варна, Бургас, Добрич и Велико Търново. Адресът е Клуб-библиотека "Виделина" на бул. "Мария Луиза" № 7, ет. 2 (Варна).
 
За София ще бъде насрочена допълнителна дата.