01.11.2017 ФИНАЛНОТО КЛАСИРАНЕ за стипендии е обявено

На 1.11.2017 г. публикувахме имената на стипендиантите за учебната 2017/2018 година. 
 
Стипендиите могат да бъдат видени тук http://1000stipendii.org/page/14.
 
Единадесетият конкурс беше и последното издание на „1000 стипендии“. Връчени са 9239 стипендии, от които над 40 % са за деца от малки населени места или живеещи в някакво социално затруднение. Подкрепени са усилията на над 1500 учители. Със стипендията за книги са закупени над 130,000 книги и учебници. За изминалите десет години успяхме да поставим във фокус няколко ключови за напредъка на обществото ни въпроса: отношението и помощта към социално обезкуражените, личностният напредък чрез определяне и задълбочаване на индивидуалните заложби на ученика, както и признаване на ролята на учителя в развитието на младежите. През последните години акцентирахме сериозно и върху необходимостта да се възпитават умения за авторство и да се санкционира плагиатството, защото то – плагиатството – ограбва личността от способността за творчество и възпитава неусетно, но трайно толерантност към лъжата и безкритичността. Опитът ни през годините категорично доказа, че Книгата може да компенсира множество социални неволи и да помогне на младежа да се оттласне към по-добри възможности за реализация. Затова и нашето пожелание винаги ще е „Четете!“ Посока, в която си заслужава като общество да работим повече, е да се вслушваме в това, което имат да ни кажат младежите и да общуваме с тях уважително и равностойно.

За последните десет години в обществото и в образователната ни система настъпиха много промени, които в някаква степен компенсираха съществуващите преди това проблемни области. Като страна-членка на Европейския съюз вече десет години в България и в българското училище все повече навлезе възпитаването в предприемачески дух, професионалното насочване също има своето място, успехът може да гарантира ученическа стипендия, а и социалността също може да бъде отчетена в грижата за ученика. Възникнаха и други неправителствени организации, чиято цел е да стимулират най-успешните и да поощрят състезателния дух.

Всичко това ни дава основание да смятаме, че поне отчасти мисията на „1000 стипендии“ е изпълнена.