Как се кандидатства за основна стипендия (ОС)

КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ" СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.

За основната стипендия се кандидатства с формуляр, есе, автобиография, а ако предметът на интерес е в сферата на изкуствата и информационните технологии, и портфолио. Тези документи могат да бъдат свалени оттук

Необходимо е да се приложат и копие на документ за успех от първия учебен срок на текущата учебна година, както и една препоръка (или контактите на двама учители, с които да се свържем при нужда).

След като кандидатът прочете внимателно и подготви формуляра и необходимите документи, трябва да избере областта, в която ще се състезава в конкурса. Отбелязва се само ЕДИН ПРЕДМЕТ. Ако се кандидатства в предметна област езикознание, математическа лингвистика, философия, психология или фотография, задължително поясненията за тях трябва да бъдат прочетени ТУК

Следващата стъпка е ЕСЕТО. То трябва да отразява знанията и уменията в областта на посочения интерес чрез конкретни примери и аргументи. Темите са посочени във формуляра. Те не са разделени по възраст. Изборът следва да се направи така, че кандидатът да може най-добре да разкрие своите знания, умения за разсъждения, оригиналност и критичност. ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВАМЕ предварително запознаване с помощните материали за писане на есе ТУК

Всички документи трябва да бъдат изпратени наведнъж!

При некоректно и непълно представени документи кандидатурата става невалидна.

От 01 февруари 2017 г. кандидатите ще могат да направят регистрация за конкурса и по интернет. Така ще могат да разберат веднага номера, под който се завежда кандидатурата им. Електронната регистрация НЕ е задължителна. За да бъде приета кандидатурата, трябва да бъдат изпратени всички изискуеми документи по пощата или по куриер.

Ако в процеса на подготовка имате въпроси, не се колебайте и се свържете с нас по имейл или телефон!

Успех!


Фондацията си запазва правото да не усвои обявената квота от 900 стипендии в случай, че кандидатурите не са достатъчно конкурентни и съдържателни.