КНИГИ

На 22 февруари 2014 г. ВИЖ!Фест ще представи лупа за творческите вълнения на стипендианти, които ще представят своите издадени и все още не книги. Това са:

11:00 Антония Боянова – представяне на авторски сборник с разкази „Неразбрано щастие“
11:15 Елизабет Иванова – рецитал „Монолог на безличната“
11:30 Кристина Иванчева – представяне на лично творчество – поезия и проза
11:45 Таня Клясова – рецитал „Когато любовта дойде“ на Сара и Фил Кей и представяне на авторски сценарий
12:00 Кристина Дичева – представяне на словесно творчество
14:30 Калин Кръстев – представяне на авторски криминален роман „Погребение през пролетта“