Теми за есе

Есето трябва да отразява знанията и уменията в областта на интереса чрез конкретни примери и аргументи. За улеснение на кандидата темите са разпределени по области - хуманитарни науки, изкуства и точни науки. Включени са и теми, подходящи за всички области на интерес. Това разпределение е по-скоро за ориентир. Ако кандидатът желае да демонстрира знанията си, например по физика, с тема препоръчана за история – може да пише по нея, но трябва да има предвид, че това е по-трудна задача.

Направете своя избор така, че да можете най-добре да обвържете есето си със своята област на интерес, както и да покажете умения за разсъждения, оригиналност и критичност.

ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВАМЕ да се запознаете с помощните материали за писане на есе. Изследвайте, докажете и ни убедете! 

 

ТЕМИТЕ за XI конкурс

Теми, подходящи за различни области

 • Ако утре се събудиш само с нещата, за които си благодарил на Бог днес – какво би имал? Крис Захариев
 • В природата нищо не възниква мигновено и нищо не се появява на света в напълно завършен вид. Александър Херцен
 • Интернет предлага безкрайни възможности за неочаквани срещи и съюзи и поради това е нещо наистина добро – дар от Бога. Папа Франциск
 • Най-великият дар на Бога към човека е свободната воля, а най-голямата заплаха за човека е злоупотребата с нея. от Биоетика
 • С какво зимните пейзажи са толкова привлекателни за писателите/художниците? Дай примери от своята област на интерес.

 

Хуманитарни науки (литература, история, езикознание, психология, философия, география и икономика)

 • С какво може да бъде опасна литературата? Дай примери.
 • Съвестта следва човека като сянка. Имануел Кант
 • Има ли красиви и грозни думи? Какво ги прави такива за теб?
 • Какво прави един език широко разпространен?
 • Кои са факторите за възникване на едно населено място? Докъде може да се разраства?
 • Миграциите на населението – причини  и следствия. Разгледай от историческа или географска гледна точка.
 • Напиши художествен текст на тема: „Отворих книгата на 84 страница и…“
 • Ролята и съдбата на паметниците според теб. Дай примери и разсъждавай върху тях.
 • Опиши и коментирай икономическата карта на твоя регион. Кои според теб са нишите за развитие?
 • Как се променя воденето на войни през вековете?
 • Моят любим период от историята. Защо точно той? Коментирай силните и слабите му страни.
 • Книгата разкрива истини, които действителността прикрива. Джезамин Уест
 • Голяма и трайна е онази история, която се отнася до всички, инак би се изгубила. Джон Стайнбек

 

Точни науки

 • Вулканът - завод за химични елементи и… вода. Кои от неговите суровини според теб са с много интересни приложения?
 • Изследвай тайните на комуникацията на прилепите. Намираш ли приложение в твоята област на интерес?
 • Има ли полза от вредителите? Изберете един вредител и опишете неговите ползи.
 • Какво е движело развитието на технологиите и кои фактори според теб му влияят най-силно днес?
 • Какво заимстват технологиите от природата?
 • Математиката днес различава ли се от математиката през Средновековието? Аргументирай се с примери и разсъждения.
 • С кои твои математически знания можеш да оптимизираш работното място на родителите си?
 • Постоянен ли е пътят на миграция на птиците – от какво зависи?
 • Разкажи за най-интересното явление или процес, свързани с твоята област на интерес, за което научи наскоро. Защо е важно да се знае?

 

Изкуства (изобразително изкуство, музика, театър и фотография)

 • Моите експерименти в изкуството – в есето обоснови защо и как си ги изпълнил, а чрез портфолиото ги илюстрирай.
 • Какво предизвиква промените в стиловете в изкуството? Аргументирай през своята област на интерес.
 • Изкуството – то е винаги ограничение. Смисълът на всяка картина е в нейната рамка. Гилбърт Честъртън
 • Какъв е смисълът от театъра? Поинтересувай се от историята на театъра и разсъждавай върху различните му форми и роли.
 • Снимката е произведение на изкуството или отражение на момента? Аргументирай през направени от теб снимки (в портфолиото) и чрез разсъждения.
 • Можем ли да виждаме музиката и да слушаме живописта? Разсъждавай върху примери от своята област на интерес.