РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ 2015/2016 г.

Това е видео клипът на деветия конкурс на проект "1000 стипендии".

 

Това е аудио рекламата:

СПОТ

Брошура:

 

Плакат: