Рекламна кампания 2017-2018

Благодарим за цветната идея на Елица Светославова Ганева, VII клас от София.

ПЛАКАТ:

 

БРОШУРА: